Parama

Kviečiame paremti Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacija "Autoekologija"

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Prašymą (forma FR0512) gyventojas turi teisę pateikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos tai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Išsamiau žr. Prašymo užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Prašymo pateikimas

  • 1. Rekomenduojame naudotis Elektronine deklaravimo sistema (EDS). Išsamiau apie sistemą sužinosite apsilankę oficialiame EDS puslapyje. Prie sistemos patogu prisijungti naudojantis bet kurio didesnio banko elektroninės bankininkystės paslauga. Sistemoje prašymą galima užpildyti ir pateikti interaktyviai (žr. instrukciją) arba naudojantis formų pildymo programa, pvz., "ABBYY eFormFiller" (žr. čia). Galite pasinaudoti iš anksto užpildyta forma .ffdata formatu (turi būti įdiegta formų pildymo programa, o kompiuteryje, tame pačiame aplanke kaip užpildyta forma, išsaugotas formos šablonas).
  • 2. Formą taip pat galima užpildyti ranka ar elektroniniu būdu ir atsispausdinti. Tokią formą galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijuos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai, žr. adresus. Iš anksto užpildyta forma .doc formatu.

Jūsų patogumui paruošta pavyzdinė iš anksto užpildyta prašymo forma FR0512, kurią galite atsisiųsti .ffdata (pateikimui elektroniniu būdu, 1) ar .doc (atsispausdinimui, 2) formatu. Nepamirškite atnaujinti informacijos, pateikiamos formos 1-7 langeliuose. 3 laukelyje pirmiausiai nurodykite miestą, po to gatvę, namo, buto numerį. Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2005 m. 13-15 langelių pildyti nebereikia.

VMI pristatė elektroninį vedlį gyventojų pajamų deklaravimui ir formų pildymui palengvinti.

Duomenys, reikalingi prašymo užpildymui

Paramos identifikacinis numeris (kodas): 135588678
Paramos gavėjo pavadinimas: Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacija "Autoekologija" ( LADIMA AUTOEKOLOGIJA )

Buveinės adresas: Alytus., Santaikos g 26G

Primename, kad paramą galima skirti ir keliems paramos gavėjams, atitinkamai išskaidant 2 proc. sumą į atskiras dalis.