Veikla

Mūsų veiklos programa:

Lietuvos Automobilių Dujų Įrangos Montuotojų Asociacija (LADĮMA) – tai savarankiška ne pelno siekianti organizacija, kuri:
- koordinuoja narius bendriems uždaviniams spręsti,
- atstovauja teisinius ir ekonominius interesus,
- rengia seminarus, pasitarimus, susijusius su ekologiško ir ekonomiško kuro – suskystintomis dujomis (sutrumpinimas iš anglų k. - LPG) panaudojimu automobilio transporte,
- rengia apmokymus,
- savo veikla skatina suskystintų dujų panaudojimą, siekiant mažinti mobilių taršos šaltinių neigiamą įtaką aplinkai,
- teikia visokeriopą informaciją šioje srityje.

Kokie gi dujų įrangą montuojančių įmonių interesai?

Sukurti darbo vietas, plėsti savo verslą, kelti darbų kokybę, gauti pelną ir atitinkamai mokėti mokesčius valstybei.

Kokie gi verslininkų interesai ginami?

Maksimaliai mažinti keleivių, prekių ir krovinių pervežimų kaštus, didinti įmonės rentabilumą, plėsti verslą, kurti darbo vietas, gerinti darbo sąlygas. .

Kokie gi piliečių interesai?

Pigiai ir saugiai naudotis savo transporto priemone, turėti ekologiškai švarią aplinką, tuo pačiu išsaugant savo, savo vaikų ir anūkų sveikatą.

Ar atitinka mūsų veikla visuomenės, valstybės interesus?

Mes manome, kad taip. Darbo vietų skaičiaus didinimas, viena iš skaudžiausių LR problemų. Skatindami suskystintų dujų automobilių transporte ši problema sprendžiama efektyviai ir dideliu mastu – įmonės mažindamos išlaidas kurui gali steigti papildomas darbo vietas.

Ką LADĮMA padarė, kad LPG kaip ekologiškas ir ekonomiškas kuras būtų kuo plačiau naudojamas LR transporte?

• 2000 m. kovo 22 d. susitikime su Finansų viceministre V.Latviene buvo nutarta, jog akcizai nebus didinami iki lapkričio 1d. (straipsnis 2000/03/24 “Verslo žinios” straipsnio pavadinimas “Dujos iki rudens nebrangs”).
• 2000 m. gegužės 3 d. LADĮMA dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto rengiamame posėdyje “Oro užterštumo problemos Lietuvos didmiesčiuose dėl padidėjusio transporto priemonių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio”. Kuratoriai: A.Grumadas, J.Mocartas, J.Šimėnas.
• 2000 m. balandžio 25 d. dalyvavome Lietuvos Televizijos rengiamoje laidoje "Spektras" dėl akcizo mokesčio suskystintoms dujoms įvedimo tikslingumo.
• 2000 m. birželio 23 d. LADĮMA atstovai buvo pakviesti į LR Prezidentūrą aptarti suskystintų dujų – alternatyvaus ir ekologiško kuro – problemas.
• LADĮMA 2000m. birželio 23 d sudarė sutartį su KTU Medžiagų mokslo institutu dėl nepriklausomos suskystintų dujų kokybės laboratorijos įsteigimo tikslu užtikrinti suskystintų dujų kokybės kontrolę.
• 2000 m. liepos 20 d. pateikėme Kauno miesto savivaldybės plėtros ir ekologijos komitetui pasiūlymus dėl suskystintų dujų kaip alternatyvaus kuro automobilių varikliams panaudojimo Kauno mieste, mažinant kenksmingų medžiagų emisiją į aplinką.
• 2000 m. spalio 16 d. LR Vyriausybės kanclerio 2000.10.05 pavedimu Nr.6-8714 bei LADĮMA prašymu Ūkio ministerija organizavo pasitarimą dėl suskystintų dujų panaudojimo galimybių miesto ir sunkiajame transporte.
• 2000 m. gruodžio mėn. 18 d. LADĮMA buvo pakviesta į LR Seimo Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetus dėl suskystintų dujų apmokestinimo akcizu. Su LADĮMA buvo tariamasi, nustatant akcizo dydį įvežamoms suskystintoms dujoms.
• 2000 m. gruodžio 23 d. pateikėme PHARE Access Europpos Komisijos Delegacijai Lietuvoje paraišką - Mikroprojektą "Suskystintų dujų panaudojimas automobilių transporte, gerinant Lietuvos ekologinę būklę" finansavimui gauti.
• 2001 m. sausio mėn. LADĮM asociacijos nario UAB “SIBUR BALTIJA” iniciatyva Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto mokslo institutas parengė "Nacionalinę suskystintų dujinių degalų vartojimo kelių transporto priemonėse programą".
• 2001 m. kovo 8 d. ši programa buvo pristatoma Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir kitų suinteresuotų žinybų atstovams.
• LADĮMA šiuo metu yra pateikusi Ūkio ministerijai naujų taisyklių “Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimas automobiliuose ir kituose įvairiuose mechanizmuose” projektą, dalyvauja Technikos priežiūros tarnybos prie Soc. apsaugos ir darbo ministerijos rengiamuose susitikimuose dėl potencialiai pavojingų įrenginių (automobilių dujų įrangos) įvežimo tvarkos į Lietuvą, tikslu, kad į Lietuvą būtų įvežta tik sertifikuota, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti dujų įrangą, taip pat LADĮMA yra įtraukta į ekspertų sąrašą Ne maisto produktų inspekcijoje tikslu nustatyti dujų įrangos kokybę, sprendžiant ginčytinus klausimus dėl dujų įrangos kokybės, Priešgaisrinės apsaugos departamento yra kviečiama kaip ekspertas, nustatant gaisrų ir kitų nelaimingų atsitikimų priežastis automobiliuose, kuriose yra įmontuota suskystintų dujų įranga, yra kviečiama LR Seimo Ekonomikos, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų komitetų atstovų dėl suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose problemoms spręsti.