Kaip tapti nariu?

"3.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, aktyviai dalyvaujantys aplinkosauginėje veikloje ir tuo tikslu užsiimantys dujų įrangos montavimu, gamyba, realizavimu, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje bei įmokėję stojamąjį nario mokestį."

(Duomenys iš LADĮMA įstatų)

Norint tapti LADĮMA nariu, Jūsų įmonė turi pateikti šiuos įregistravimui reikalingus dokumentus:

  • 1. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu;
  • 2. Jei atstovaujate individualią įmonę turite pateikti įmonės savininko sprendimą, jei UAB, AB, TŪB – visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą taip pat asmens, įgalioto atstovauti įmonę asociacijos veikloje, vardą, pavardę, asmens kodą, pareigybę įmonėje bei jo registravimo vietą.
  • 3. Bei papildoma informacija apie įmonę: buveinės adresas, veiklos pobūdis, telefonas, faksas, elektroninis paštas, interneto puslapis.
STOJAMASIS NARIO MOKESTIS - 150 LT.
NARIO MOKESTIS - 50 LT.