Asociacija

Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacijaĮmonės kodas: 135588678

Adresas:
Santaikos g. 26G
LT-62123 Alytus

Mob. tel. (8 611) 25514
El. paštas r.jonaitis@alreginta.lt

 

Mūsų veiklos programa:

Lietuvos Automobilių Dujų Įrangos Montuotojų Asociacija (LADĮMA) – tai savarankiška ne pelno siekianti organizacija, kuri:
- koordinuoja narius bendriems uždaviniams spręsti,
- atstovauja teisinius ir ekonominius interesus,
- rengia seminarus, pasitarimus, susijusius su ekologiško ir ekonomiško kuro – suskystintomis dujomis (sutrumpinimas iš anglų k. - LPG) panaudojimu automobilio transporte,
- rengia apmokymus,
- savo veikla skatina suskystintų dujų panaudojimą, siekiant mažinti mobilių taršos šaltinių neigiamą įtaką aplinkai,
- teikia visokeriopą informaciją šioje srityje.

Kokie gi dujų įrangą montuojančių įmonių interesai?

Sukurti darbo vietas, plėsti savo verslą, kelti darbų kokybę, gauti pelną ir atitinkamai mokėti mokesčius valstybei.

Kokie gi verslininkų interesai ginami?

Maksimaliai mažinti keleivių, prekių ir krovinių pervežimų kaštus, didinti įmonės rentabilumą, plėsti verslą, kurti darbo vietas, gerinti darbo sąlygas.

Kokie gi piliečių interesai?

Pigiai ir saugiai naudotis savo transporto priemone, turėti ekologiškai švarią aplinką, tuo pačiu išsaugant savo, savo vaikų ir anūkų sveikatą.

Ar atitinka mūsų veikla visuomenės, valstybės interesus?

Mes manome, kad taip. Darbo vietų skaičiaus didinimas, viena iš skaudžiausių LR problemų. Skatindami suskystintų dujų automobilių transporte ši problema sprendžiama efektyviai ir dideliu mastu – įmonės mažindamos išlaidas kurui gali steigti papildomas darbo vietas.

Socialinės problemos.

Galimybė naudoti dujas kaip pigų kurą automobiliams leidžia piliečiams daugiau naudotis automobiliais savo reikmėms. Tai labai aktualu pensininkams, studentams ir kitiems mažas pajamas turintiems piliečiams. Kuro transportui sąskaita yra galimybė sutaupyti vaistams, maistui, komunaliniams patarnavimams apmokėti. Tik 10 proc. transporto pervedus darbui suskystintomis dujomis, valstybė sutaupytų per 180 mln. litų. Jei 10 proc. transporto važiuotų suskystintomis dujomis į aplinką nepatektų per 16 tūkstančių kenksmingų medžiagų.

Ekologinės problemos.

Taip jau susiklostė, kad Lietuvoje yra per 1 200 000 automobilių. Apie 80 proc. jų yra 10-15 metų senumo. Tai sąlygoja didelį aplinkos užterštumą sunkiaisiais metalais, lakiaisiais organiniais junginiais. CO, HC, NOx koncentracija jų išmetamuose dujose taip pat dažnai viršija leistinas normas. Dėl aplinkos užterštumo didėja gyventojų, ypač vaikų sergamumas, atsiranda genetinio aparato sutrikimų. Skatindami naudoti LPG automobiliuose mažinsime aplinkos užterštumą ir jo neigiamas pasekmes žmonių sveikatai.

Ar teisinga linkme dirbame?

Besidomėdami pasauline LPG panaudojimo automobiliuose, įsitikinome, kad einame teisinga kryptimi. Pasaulyje pastaruoju metu ypatingai didelis dėmesys skiriamas ekologijai ir ryšium su tuo visokeriopai skatinamas LPG naudojimas automobiliuose.
Didžiosios Britanijos Vyriausybė tvirtai remia LPG naudojimą ir skatina alternatyvių kuro rūšių naudojimą. Dėl šios priežasties, 1998m. didinant akcizą visoms kuro rūšims, suskystintoms dujoms jis nebuvo didinamas. Italijoje suskystintomis dujomis varomiems automobiliams taikomos kelių mokesčio lengvatos. Japonijoje dauguma taksi mašinų yra varomi tik LPG. Prancūzijos vyriausybė LPG varomų taksi ir autobusų vairuotojams taiko specialias mokesčių lengvatas, LPG transporto priemonėms yra leidžiama važiuoti didelio užterštumo dienomis ir pan. Kai kuriose valstybėse yra skiriamos dotacijos tradicinių transporto priemonių pritaikymui darbui suskystintomis dujomis.

Kokia tolimesnė mūsų veikla?

Kadangi išanalizavę esamą padėtį, pamatėme, kad situacija visiškai neatitinka ES reikalavimų, skirsime visas jėgas Europos ir Lietuvos Respublikos teisinių aktų harmonizavimui, vartotojams pavojingos ir LR neįteisintos įrangos pakeitimui į ES standartus atitinkančią įrangą, įsteigsime montuojamos dujų įrangos apskaitos padalinį, tuo apribodami nelegalių firmų veiklą, dirbdami su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ministerijomis dalyvausime UAB “SIBUR BALTIJA” paruoštos “Nacionalinės suskystintų dujinių degalų vartojimo kelių transporto priemonės programos" svarstyme ir sieksime kuo skubesnio jos įgyvendinimo.