LPG

Bendros charakteristikos


LPG yra suskystintos dujos išgaunamos iš naftos.
LPG yra angliavandenilis, sudarytas iš propano ir butano dujų mišinio. Jis gaunamas perdirbant naftą.
Komercinis butanas pagrinde yra sudarytas iš butano, kurio formulė C4H10.
Komercinį propaną pagrinde sudaro propanas, kurio formulė C3H8.
Propano ir butano mišinio santykis apsprendžia garavimo intensyvumą, kuris atitinka dujų fazės ir skysčio fazės balansą. Propano ir butano garavimo intensyvumas proporcingai padidėja priklausomai nuo temperatūros. LPG slėgis svyruoja nuo MIN 2 barų iki MAX 8 barų laikant, kad temperatūra yra įprasta. Kadangi LPG dujų fazėje turi didesnį tankį negu oras, bet koks LPG nutekėjimas kaupsis žemiausiose vietose. LPG skysčio fazėje turi mažesnį tankį negu vanduo. Todėl galimi vandens pėdsakai bako dugne.
LPG nutekėjimas skysčio fazėje yra daug pavojingesnis negu garų stadijoje, kadangi vyksta pagrindinės masės nutekėjimas, esant tam pačiam dujų kiekiui. Faktiškai skysčio tūris sudaro apie 270 garų tūrio.
Kita LPG charakteristika skysčio fazėje yra tūrio kitimas keičiantis temperatūrai.
LPG tirpdo tokias medžiagas kaip riebalai (tepalas), aliejai ir dažai. Jis sukelia natūralios gumos pabrinkimus, tačiau nuo jo nerūdija dažniausiai naudojami metalai ir lydiniai. Todėl yra naudojamos sintetinės gumos ir metalai. Propanas ir butanas yra greitai užsiliepsnojantys, kaip ir visi degalai. Todėl labai svarbu nenaudoti jų šalia atviros ugnies arba labai įkaitusių daiktų.
LPG atmosferoje gali sudaryti užsiliepsnojančius mišinius, kuriuos nėra lengva nustatyti. Skysčio fazėje jis sukuria charakteringą labai greitai užsiliepsnojantį “rūką”, kuris nusėda ant žemės. Taip pat nepatartina įkvėpti LPG garų (nors jis nėra nuodingas) dėl jo anastezinių savybių. Be to reikia vengti tiesioginio kontakto su LPG skysčio fazėje, kadangi jo greitas garavimas gali sukelti šaldančius nudegimus.

LPG pranašumai, lyginant su benzinu:

Taupumas. Dujų kaina yra vidutiniškai du kartus mažesnė už benzino.
Atsparumas detonacijai (variklio detonacija praktiškai neįmanoma).
Nėra medžiagų, ardančių katalizatorių.
Dujų mišinys greitai ir beveik visas sudega, todėl nesusidaro nuodegų ant stūmoklių, vožtuvų ir uždegimo žvakių.
Ekologija. Kenksmingų medžiagų išmetamosiose dujose sumažėja kelis kartus.
Visa tai padeda dvigubai sutaupyti lėšų degalams, 30-40proc. pailgina variklio tinkamumo laiką, alyvos ir žvakių - du kartus. Tad sumažėja ne tik eksploatacijos, bet ir remonto išlaidos.

Suskystintų dujų ir benzino charakteristikos

ParametraiPropanasButanasBenzinas
Molekulinė formulėC3H8C4H10C 8,1 H 17,1
Molekulinė masė4458114
Skystos fazės tankis esant 15C ir atmosferiniam slėgiui, kg/l0,510,580,73
Kaitringumas, MJ/kg4645,644
Mišinio užsiliepsnojimo ribos nuo tūrio procentais, esant normalioms atmosferos sąlygoms
apatinė%
viršutinė

2,4
9,5

1,8
8,5

1,5
6,0
Teoriškai būtinas oro kiekis 1kg degalų sudeginti, kg15,815,614,7
Virimo temperatūra, esant atmosferiam slėgiui, C-42,1-0,5-45...135
Suspaudimo laipsnis10...127,5...8,58,2
Oktaninis skaičius1109592
Duomenys iš "Nacionalinės suskystintų dujinių degalų vartojimo kelių transporto priemonėse programos" Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000m.