Istorija

LADĮMA priešistorė ir dabartis

Po nepriklausomybės paskelbimo ir atsivėrus sienoms su Europos Sąjunga, lietuviai verslininkai ir šiaip piliečiai pradėjo dažnai lankytis Vakarų valstybėse. Tačiau paaiškėjo, kad automobiliai su Lietuvoje sumontuota dujų įranga kai kada nebuvo į ten įleidžiami. Pradėjus domėtis situacija ES ir pasaulyje, pamatėme, kad pas mus dar “akmens amžius”- galioja sovietinių laikų teisiniai aktai, reglamentuojantys šią veiklą, montuojama įranga ir darbų technologija neatitiko nei ekonominių, nei darbų saugos, nei ekologinių ES šalių reikalavimų.
1999 m. rugpjūčio 28 d. susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri ir įkūrė asociaciją ir kadangi buvome pirmoji tokio profilio nevyriausybinė organizacija 2000 m. kovo 17 d. mums buvo suteikta teisė vadintis Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacijos vardu.

Dar Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų valdybos narių iniciatyva Ūkio ministerijai buvo pasiūlytas alternatyvus automobilių pertvarkymo darbui suskystintų dujų pertvarkymo darbui suskystintomis dujomis taisyklių projektas, kuris su nedideliais pakeitimais buvo patvirtintas ir paskelbtas 1999.10.07 d. "Valstybės žiniose" Nr. 85. Visa šio profilio įmonių veikla šiuo metu vyksta pagal šias taisykles.
Nuo 2006 m lapkričio mėn 1 d , nustojo galioti Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr 334/374 "Dėl suskystintų dujų kuro sistemų įrengimo automobiliuose taisyklių patvirtinimo".

Šiuo metu asociacija ruošia dokumentaciją pagal naujus reikalavimus.