Automobilių
dujų įrangaĮ ką turėtų atkreipti dėmesį naujai besimontuojantys LPG įrangą automobilių savininkai:
1. reikia montuoti tik įteisintą LR LPG įrangą;
2. montuoti tik Europos Sąjungos standartus atitinkančią įrangą;
3. darbus atlikti privalo tik leidimą šiuos darbus vykdyti turinti įmonė;
4. sumontavus įrangą, jos hermetiškumas būtinai turi būti patikrintas 1,6 Mpa slėgiu;
5. automobilio variklio dirbančio LPG išmetamų dujų kenksmingų medžiagų kiekis privalo atitikti LR galiojančias normas ir matavimai privalo būti atliekami prietaisu su galiojančia patikros žyma;
6. iš įmonės, montuojančios LPG reikalaukite "AKTO" (Žin., 1999, Nr. 85-2550), garantinio rašto ir kitų privalomų dokumentų.


Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacija

Lietuvos Automobilių Dujų Įrangos Montuotojų Asociacija (LADĮMA) – tai savarankiška ne pelno siekianti organizacija, kuri:
- koordinuoja narius bendriems uždaviniams spręsti,
- atstovauja teisinius ir ekonominius interesus,
- rengia seminarus, pasitarimus, susijusius su ekologiško ir ekonomiško kuro – suskystintomis dujomis (sutrumpinimas iš anglų k. - LPG) panaudojimu automobilio transporte,
- rengia apmokymus,
- savo veikla skatina suskystintų dujų panaudojimą, siekiant mažinti mobilių taršos šaltinių neigiamą įtaką aplinkai,
- teikia visokeriopą informaciją šioje srityje.