LPG ar katalizatoriai?

Lietuvai nereikia pinigų?
2016 rugsėjo 30
Ar galima valdyti šalies ekonomiką, buriant iš kavos tirščių?
2016 rugsėjo 30

Kaip ir kiekvienais metais, atėjus pavasariui, šalyje pradedamos įvairios akcijos, kurių tikslas vienas – apsišvarinti šiandien, numatyti darbus ateičiai, siekiant gerinti aplinkos ekologinę būklę. Jeigu akcija “Balandis – švaros mėnuo” visiems suprantama ir visuomenė ją palaiko, tai apie kitą, “Švarus automobilis – švari aplinka” norėtume pakalbėti atskirai. Kad neliktume nesuprasti, iš karto pareiškiame, kad sveikiname šiuo metu vykdomą transporto priemonių patikrą ekologiniu aspektu ir ypač tuo, kad vairuotojai ne baudžiami, o tik įspėjami. Tai reiškia, kad valdžiai tikrai rūpi švari aplinka, o ne noras papildyti biudžetą vairuotojų sąskaita, dažnai net nenutuokiančių, kad jų automobilių išmetamose dujose kenksmingų medžiagų kiekis viršyja leistinas normas. Tik gaila, kad apie ruošiamą akciją nebuvo informuota Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacija (LADĮMA). Asociacijos nariai ir kitos šias paslaugas teikiančios įmonės (jų Lietuvoje yra per 110) galėtų nemokamai atlikti automobilių išmetamų dujų parametrus, operatyviai patartų kaip pašalinti gedimus.
Lozungas “Švarus automobilis – švari aplinka” skamba patraukliai ir labai patriotiškai. Šalies keliais per 700 000 senesni kaip 14 metų senumo važinėjantys automobiliai pagrįstai kelia nerimą gamtosaugininkams, kaip didžiausias mobilus oro baseino taršos šaltinis. Tačiau sūlomas problemos sprendimo būdas daugiau negu diskutuotinas. Ir štai kodėl.
Tikslas aiškus – maksimaliai sumažinti senų automobilių daromą žalą aplinkai. Priemonės paprastai pasirenkamos tos, kurios lengviausia įgyvendinamos ir reikalauja mažiausių materialinių resursų. Pastaruoju metu aktyviai Aplinkos ministerijos, Automobilių technių apžiūrų centrų asociacijos siūlomas katalizatorių montavimas į senus automobilius, kaip panacėja nuo padidintos senų automobilių neigiamos įtakos aplinkai, kelią įtarimą, kad tikslas ne švari aplinka, bet noras, prisidengiant kilniais tikslais, vairuotojams įpiršti kokios nors firmos produkciją. Tokias mintis kelia Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacijos siūlymo – naudoti automobiliuose ekologiškai švarų kurą suskystintas dujas – ignoravimas. Asociacija siūlo senuose automobiliuse naudoti ne katalizatorius, o montuoti automobilių dujų įranga. Tai duotų tą patį efektą – automobilis taptų ekologiškai švarus – tačiau ekonomiškai labiau apsimokėtų. Važiuojant per du kartus pigesniu kuru, ivesticijos labai greitai atsipirktų.Tai patvirtina ir elementarūs skaičiavimai.
Suprantama, visiškai “nuvarytam” varikliui gali padėti tik remontas, todėl toliau kalbėsime apie tą atvejį, kada automobilio išmetamų dujų parametrai viršija leistinas normas dėl kuro padavimo ar degimo sistemų netinkamo darbo.
Atitarnavusio savo darbo resursą katalizatoriaus pakeitimas nauju, problemos neišsprendžia, nes jis yra tik kuro padavimo reguliavimo sistemos dalis. Visa sistema – tai kuro padavimo įrenginys, variklis, Liambda zondas, kompiuteris ir katalizatorius. Katalizatoriaus paskirtis redukuoti HC, CO, NOx likučius, kurie atsiranda dėl kuro padavimo ir degimo sistemų darbo paklaidų. Reiškia, pirmiausia, turi tinkamai dirbti šios sistemos, priešingu atveju katalizatorius greit išeis iš rikiuotės.
Paskaičiuokime, kiek kainuos automobilio savininkui, pirma – katalizatoriaus ir jo darbui būtinų priedų pakeitimas ir antra – dujų įrangos sumontavimas.
Pirmas problemos sprendimo būdas, techniniu požiūriu, yra pats optimaliausias, tačiau santykinai labai brangus.Kaip taisyklė, tokio amžiaus automobilio katalizatorius arba išmestas arba pradurtas, Liamda zondas neveikia, dėl senėjimo pasikeitus daviklių parametrams, įpurškimo kompiuteris dirba avariniu režimu. 90 proc. tokio amžiaus automobilių reikia keisti arba remontuoti išmetimo sistemą.

Tokio automobilio renovacija, naudojant naujas detales:

Katalizatorius     2000Lt.
Liambda zondas      360 Lt.
Temperatūriniai davikliai    200Lt.
Išmetimo sistema     700Lt.
Darbas      200Lt.
Viso  3460Lt.
Tai yra kaina, jeigu kuro padavimo kompiuteris dirba normaliai, priešingu atveju, kalbos apie automobilio renovaciją naujomis detalėmis netenka prasmės – darbų ir detalių kaina žymiai viršija automobilio vertę.

Renovacijos kaštai, panaudojant nenaujas arba remontuojant senas detales.

Katalizatorius    800-1000Lt.
Liambda zondas    100Lt.
Temperatūriniai davikliai   30Lt.
Išmetimo sistema (remontas)  50Lt.
Darbas      200Lt.
Kompiuteris (jei reikia)   700Lt.
Viso 1380-2080Lt.
(Kainos ir vienu ir kitu atveju pateikiamos labai apytikrės, nes LADĮMA  neturi tikslios informacijos.)
Natūralu, kad toks remontas bus nepilnavertis, tačiau jo pakanka, kad kuriam laikui automobilio ekologiniai parametrai tenkintų galiojančias normas, tačiau ir tokio remonto kaina gali siekti apie 50 proc. viso automobilio kainos. Pvz. 1986m. Audi-100 su katalizatoriumi kainuoja apie 4000Lt.
Žinoma, iš aplinkos apsaugos pozicijų žiūrint, tokie detalūs automobilių renovacijos kainų skaičiavimai nelogiški, automobilio ekologiniai parametrai turi tenkinti galiojančias normas ir tiek, kad ir kiek tai automobilio savininkui kainuotų. Tačiau, žinant Lietuvos gyventojų menką perkamąją galią, šių reikalavimų staigus taikymas skaudžiai paliestų mažiausias pajamas turinčių tiek piliečių, tiek ir smulkių įmonių ar patentinikų interesus.
Antras problemos sprendimo būdas – kaip alternatyvų kurą automobilių, o ir visų kitų mechanizmų, naudojančių OTTO tipo variklius, darbui naudoti LPG. Kaip žinoma, naudojant LPG į aplinką visiškai nepatenka sunkiųjų metalų, 1,5 – 2 kartus sumažėja aplinkos tarša kitomis žmogaus sveikatai kenksmingomis medžiagomis.
LPG įrangą į automobilius be Liamda zondo ir katalizatoriaus, esant karbiuratoriniam kuro padavimo į variklį variantui kainuoja 1200Lt (su darbu).
Automobilių su įpurškimo sistema įrangos kaina – 1400 – 1500Lt. Įrangos atsipirkimo laikas – 10 000 –12 000 km., priklausomai nuo LPG ir benzino ar dyzelinio kuro kainų skirtumo.
Tačiau nuo 1985-1986m. sparčiai besivystanti automobilių elektronika mechaninį įpurškimą pradėjo keisti į žymiai tobulesnes kompiuteriais valdomos kuro tiekimo į variklį sistemas. Jos kaip taisyklė, kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką kontrolei naudoja Liambdą zondą, o CO, HC, NOx likučius redukuoja katalizatorius.
Dujų įrangos kaina tokiems automobiliams išauga iki 1700 – 2200Lt., o esant netvarkingam Liambda zondui ši suma padidėja dar 360Lt. Tačiau tai greitai atsiperkanti investicija.
Dabar mums reikėtų apsispręsti, pirma, ar laikytis nuostatos, kad automobilis “gimęs” su katalizatoriumi, privalo jį naudoti iki ”mirties”, arba, antra, skatinti LPG naudojimą, kaip priemonę senų automobilių kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką mažinimui. Nes ir seni automobiliai, naudojantys LPG telpa į Lietuvos Respublikos šiuo metu galiojančias ekologines normas.
Tam, kad piliečiai ir organizacijos būtų suinteresuotos naudoti LPG, bent tris metus dujų ir benzino santykį reikėtų išlaikyti 1: 2,5 dujų naudai. Privalomą dujų sistemos EKO elementus montavimą numatyti tik po 1990m. pagamintiems automobiliams, kadangi į senesnius automobilius jų montuoti ekonomiškai neapsimoka. Be to, kaip minėjome važiuodami LPG, jie nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų. Tai reikalinga tam, kad skatinti transporto priemonių savininkus montuoti į savo automobilius šiuolaikinę, įteisintą Lietuvoje ir leidžiamą naudoti ES šalyse automobilių dujų įrangą. Palaipsniui būtų išimta iš eksloatacijos sena, Europos šiukšlynuose surinkta ir Lietuvoje “nelegalų” sumontuota neįteisinta arba uždrausta naudoti LPG įranga.
Kenksmingų medžiagų emisiją į aplinką ženkliai galima būtų sumažinti, optimizavus sumontuotos dujų įrangos reguliavimo procesą. Reguliavimo metu reikėtų kuo realiau imituoti automobilio procesą, nes nuo priešpriešinio oro srauto labai keičiasi automobilio dujų sistemos darbas ir statiškai sureguliuoto variklio darbo parametrai labai gali pasikeisti važiuojant. Gaila ši problema neatsispindėjo naujose variklio reguliavimo taisyklėse LAND-2000.
Todėl LADĮMA siūlo ne prievarta diegti katalizatorius į nebe pirmos jaunystės automobilius, o juose sumontuoti LPG įrangą, kuri gana greit atsiperka. Rezultatas bus pasiektas daug mažesne kaina ir atneš daug didesnę ekonominę naudą.