Ar galima valdyti šalies ekonomiką, buriant iš kavos tirščių?

LPG ar katalizatoriai?
2016 rugsėjo 30
Propano-butano mišinio privalumai ir trūkumai
2016 spalio 1

2000m. gruodžio mėn. 21d. LR Seime 65 balsais už, 46 prieš ir 10 susilaikius buvo patvirtintas Akcizų įstatymo 2,3,5,5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO (Nr.IXP-162(3SP)) ROJEKTAS.
Į klausimą ar nuo to Lietuvai bus geriau, įvairios šalies gyventojų grupės atsakytų įvairiai. Įvairiai tai komentuotų ir valstybinių institucijų atstovai.
Pirmas klausimas į kurį turėtume atsakyti, tai ar, įvedus akcizą LPG (suskystintos dujos) brangs. Mūsų asociacijos nuomone, kaina gali didėti, bet labai nežymiai – apie 10 cnt. litrui. Mes manome, kad mažmenininkai sumažins prekybinį antkainį ir dujos nebrangs akcizo dydžiu.
Antras klausimas reikalaujantis atsakymo, ar pagerės LPG kokybė. Į tai galime tvirtai atsakyti, kokybė tik blogės. Tokia nuomonė susidarė, stebint Ekonomikos komitete svarstomų klausimų eigą. Pvz. 2000m. lapkričio mėn. 29d. Ekonomikos komitete, svarstant klausimą apie dujų panaudojimą buityje, pramonėje ir automobiliuose, vieno pranešėjo kalboje nuskambėjo frazė, kad “Mažeikių nafta”, padidėjus automobilinių dujų paklausai, parduoda visokį “šlamštą”. Ir dar demagogiškai pareiškė, kad tai ne problema, kadangi, esą Rusiškos ir Baltarusiškos įrangos Lietuvoje beveik nebelikę, o importinė yra labai patvari ir nebijo jokio “šlamšto”. Lietuvos automobilių dujų įrangos asociacijos (LADĮMA) atstovai tikėjosi, kad skubiai į “Mažeikių naftą” bus komandiruoti Nemaisto prekių inspektoriai, kurie patikrins realizuojamų dujų atitikimą galiojantiems standartams, esant nekokybiškai produkcijai bus sustabdyta realizacija, o kaltininkai bus nubausti ir įpareigoti atlyginti vartotojams t.y. dujomis važiuojančių automobilių savininkams padarytą žalą. Nieko panašaus neatsitiko, “Mažeikių nafta” ir toliau padidintomis kainomis prekiavo abejotinos kokybės LPG. Kokybės blogėjimą užprogramavo ir tai, kad akcizas neįvestas buitinėms dujoms. Nežiūrint muitinės departamento argumentų, kad nesant galimybės pasienyje patikrinti įvežamų dujų kokybės, atveriamas kelias beveik legaliai kontrabandai ( kaip buvo krosninio kuro ir dyzelino ar skalūnų mazuto atveju). Dabar visi importuos dujas ir degalinėse realizuos automobilių dujų vardu. Kaip matome bus geriau LPG importuotojams, muitininkams, tik ne Lietuvai ir važiuojantiems dujomis, šią įrangą montuojančioms ir remontuojančioms įmonėms. Nebus geriau ir respublikos keliams, nes nesant akcizo buitinėms dujoms, natūralu, kad ir į kelių fondą nepateks prognozuojamas pinigų kiekis. LADĮMA jokiu būdu neagituoja, kad ir buitinės dujos būtų apmokestinamos akcizu. Tiesiog  dujos automobiliams apmokestintos per anksti, nepasiruošus neutralizuoti problemos, atsiradusios dėl buitinių ir automobilinių dujų kainų skirtumo.
Ir tai nėra pati didžiausia problema. Yra dar nelegalių firmų veiklos problema. Nenormalu, kada teisėtai bandančios dirbti įmonės priverstos bankrutuoti, nes “nelegalai” nemokėdami jokių mokesčių, juos nukonkuruoja. Dar yra neįteisintos ar net uždraustos naudoti Lietuvoje pakeitimo į ES standartus atitinkančią įrangą problema. Yra dar Informacinės sistemos kaupiančios informaciją apie respublikoje dujų įrangas montuojančias firmas, montuojamą įrangą, automobilius, kaip kurą naudojančius LPG, nelaimingų atsitikimų priežasčių duomenų kaupimo, analizės ir išvadų panaudojimo problema.
Sakoma, kas valdo informaciją, tas valdo situaciją. Pridurtume, kad tai tiesa, jeigu informacija teisinga. Dabar gi klausantis vyriausybės ministrų, Seimo narių, kitų atsakingų valdininkų kalbų, susidaro vaizdelis, kad valstybė valdoma buriant iš kavos tirščių.
Na, nevažiuoja dujomis 20 proc. Lietuvos automobilių, kaip kad tvirtina finansų ministras J.Lionginas. LADĮMA iniciatyva Kauno techninių apžiūrų centre “JUTOJE” buvo atlikti tyrimai, kiek procentų automobilių važiuoja dujomis ir kokią naudojama įranga. Buvo patikrinti 1050 automobilių. Paaiškėjo, kad dujomis važiuoja 6 proc. automobilių, nelegali įranga sudarė 30 proc. Panaši duomenys pateikiami ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto mokslo instituto darbe “NACIONALINĖ SUSKYSTINTŲ DUJINIŲ DEGALŲ VARTOJIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖSE PROGRAMA”.
Na, netiesa, kad šiuolaikinė, ES standartus atitinkanti įranga nebijo nekokybiškų dujų. Būdama nepalyginamai aukštesnio techninio lygio, valdoma naujausių kompiuterių, vakarietiška įranga sugeba plastiškai prisitaikyti prie įvairios sudėties dujinio kuro ir vairuotojas nelabai jaučia tuos neigiamus faktorius, kurie apsprendžia variklio ekonomišką, ekologišką ir saugų darbą. Nekokybiškų dujų vartojimo rezultatai paaiškėja vėliau – didėja dujų suvartojimas, trumpėja variklio amžius, didėja aplinkos tarša, t.y. vyksta atvirkštiniai procesai vardan ko ES šalyse visokeriopai skatinamas LPG, kaip alternatyvaus kuro automobiliams naudojimas. Ir visa tai palaiminama vieno valdininko teze : “Tokia problema neegzistuoja”.
Tačiau problema egzistuoja. Naujai sumontuota įranga neišlaiko garantinių terminų. Firmos savo lėšomis atlieka neplaninius remontus. Automobilis pusantro karto sunaudoja daugiau dujų 100 km., didėja automobilio eksploatacijos kaštai, vairuotojas savai pinigais apmoka nekokybiškų dujų broką. Trumpėja variklių darbo resursas, savininkai savo lėšomis remontuoja variklius. Automobilių išmetamos dujos “neįsipaišo į ” Aplinkos ministerijos “Valstybės žiniose” paskelbtų LANDB taisyklių reikalavimus. Vairuotojai, būdami nekalti, moka baudas ekologinio patikrinimo metu.  O ar tai, kad degalinių operatoriai sugeba į 50 litrų talpos dujų balioną sugeba įpilti 55 litrus dujų, o po to bandantys “moksliškai” paaiškinti, kad taip ir turi būti, nėra problema? Štai kokios vieno valdininko neatsakingo pareiškimo pasekmės.
LADĮMA bandydama įvesti elementarią tvarką automobilių dujų įrangos montavimo, eksploatavimo ir remonto srityje, kreipėsi į Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Aplinkos ministerija, Muitinės departamentą ir su nuostaba sužinojo, kad “nieko negali padaryti”.
Sugedusią varškę pardavęs turgaus prekeivis mikliai nubaudžiamas pagal visus įmanomus straipsnius, o apie nekokybiškų dujų pardavimą seimūnai kalba kaip apie normalų dalyką.
Turguje radę be reikiamų dokumentų prekiaujantį firmelės savininką, kontrolieriai taip nubaudžia, kad jis prakeikia tą dieną, kada nusprendė nebebūti Darbo biržos išlaikytiniu ir pradėti savo verslą. Nelegalią dujų įrangą montuojančios įmonės klesti ir tyčiojasi iš bandančių verslą tvarkyti pagal įstatymus.
Per sieną kelis butelius alkoholio virš leidžiamos normos vežantis pilietis baudžiamas tūkstantinėmis baudomis, nelegali gi įranga plūsta į Lietuvą nekliudomai, o muitinės departamentas tvirtina, kad ministro pasirašytas dokumentas jam negalioja, paduok jam įstatymą.
Batalijos apie akcizo suskystintoms dujoms įvedimą tęsėsi jau beveik metai. 2000m. po ilgų ir atkaklių diskusijų su Seimo nariais, vyriausybės atstovais LADĮMA pavyko susitarti su Finansų ministerija, kad akcizo įvedimo LPG klausimą spręs kitos kadencijos Seimas, o realiai gali būti įvestas nuo 2001m. sausio1 d. Atrodė spendimas priimtas, diskusijos baigtos. Tačiau laikas nuo laiko, iš aukštų tribūnų vėl pasigirsta kalbos apie akcizo įvedimą. Kaip burtų lazdelei mostelėjus apmiršta dujų įrangą montuojančių firmų veikla. Įtampoje būna ir visi naudojantys dujas kaip kurą savo automobiliams piliečiai. Kam tai naudinga? Tik ne Lietuvos gyventojams, smulkioms ir vidutinėms įmonėms ar valstybės biudžetui. Tai naudinga “nelegalams”, kurie pigiai montuoja iš Vakarų valstybių automobilių sąvartynų atvežtą įrangą, pasmerkdami vartotoją sprogimų ir gaisrų rizikai, nenešdami už tai jokios atsakomybės.
Na ir lieka trečias klausimas. Kokia LADĮMA nuomonė apie akcizo LPG įvedimą? Labai nevienareikšmiška:

prisimenant, kad buvo įsipareigojimų nedidinti mokesčių naštos Lietuvos piliečiams – įvedimas kertasi su priešrinkiminiais pažadais.
prisimenant nuolatinius priekaištus, kad piliečiai, vairuojantys automobilius varomus dujomis, yra “blogiečiai”, nes nemoka už kelių remontą ir tikintis, kad mūsų spėjimai, kad LPG ženkliai nepabrangs pasitvirtins – pritariame LPG apmokestinimui.
žinant, kad tik 32 proc. taip vadinamo “kelių fondo” tenka keliams ir žinant, kad tie planuojami surinkti papildomi 9 milijonai litų situacijos keliuose nepakeis, o antrą kartą nuskriaus dirbančius pensininkus – akcizo įvedimas tik dar papildys ir taip jau didelę LR gyventojų mokesčių naštą – LADĮMA prieš akcizą.
klausant mūsų valstybės vadovų tvirtinimų, kad Lietuvos prioritetas yra stojimas į NATO ir Europos Sąjungą, darosi visai nesuprantama. Pasaulinės LPG asociacijos duomenimis visame pasaulyje ir ES LPG, kaip ekonomiškas, ekologiškas ir saugus kuras yra visokeriopai skatinamas, dujų ir benzino kainų santykis yra ne mažesnis kaip 1:2 (kai kuriuose šalyse 1:4), automobiliams varomiems LPG mažinami įvairūs mokesčiai, teikiama pirmenybė, važiuojant didmiesčiuose ir kurortinėse vietovėse, ruošiantis stojimui į ES, Lietuva elgiasi atvirkščiai – įvesdama akcizo mokestį sudaro prielaidas LPG kainai didėti. LADĮMA nuomone, nemažinant aplinkos užterštumo iki ES standartų, abejotina ar “purvina” Lietuva bus pageidaujama vakaruose.
Ir pabaigai bene aktualiausias LR piliečiams klausimas, ar verta pertvarkyti savo automobilį darbui LPG? Verta. Po akcizo įvedimo dujos neturėtų daug brangti, benzino kainos neišvengiamai kils ir Lietuva, nori to ar nenori stojant į ES savo politiką dujinio kuro atžvilgiu turės priderinti prie ES standartų, o ten jam teikiami įvairūs prioritetai.